Jak wybrać odpowiednią pompę ciepła?

Pompy ciepła to skuteczne uzupełnienie infrastruktury energetycznej w budynku – pozwala na czerpanie energii cieplnej z naturalnych źródeł oraz jej wykorzystanie na własne potrzeby. Pompy ciepła pojawiają się coraz częściej w projektach domów mieszkalnych, choć sięgają po nie także inwestorzy i zarządcy innego typu budynków. W tym artykule przedstawiamy ABC najważniejszych informacji dotyczących wyboru pompy ciepła – prezentujemy ich rodzaje, omawiamy sposoby wykorzystania oraz prezentujemy najważniejsze kwestie techniczne, pomocne w czasie planowania własnej inwestycji. 

Działanie i mechanizm pomp ciepła

Mechanizm działania pomp ciepła polega na pozyskiwaniu energii obecnej w otoczeniu budynku oraz jej przetworzeniu zgodnie z zapotrzebowaniem domu i jego mieszkańców. Pompy ciepła mogą wykorzystywać różne naturalne źródła, ulokowane w gruncie, zbiornikach wodnych, a nawet powietrzu. Kluczowym elementem w konstrukcji pompy jest sprężarka, odpowiedzialna za wykorzystanie czynnika chłodniczego, za pomocą którego realizowana jest absorpcja energii. 

Wytworzona w pompach ciepła energia może zostać wykorzystana do ogrzania domu jak i podgrzania wody użytkowej. Dzięki mechanizmowi sprężania czynnika chłodniczego oraz następującego po nim rozprężania, energia może być wytwarzana na bieżąco i transportowana z zewnątrz budynku do jego wnętrza. 

Rodzaje pomp ciepła

Wśród dostępnych pomp znajdziemy modele powietrze, gruntowe oraz wodne, różniące się nie tylko źródłem pozyskiwania ciepła, ale również konstrukcją i spodziewanymi kosztami inwestycji. Wybór konkretnego wariantu należy skonsultować z autorem projektu pompy ciepła, który powinien podjąć decyzję po dokładnym przeanalizowaniu możliwości energetycznych danej działki. 

Pompy powietrzne dzielimy na wersje typu powietrze-powietrze oraz powietrze-woda. Są to najpopularniejsze spośród wszystkich typów pomp ciepła, z uwagi na ich uniwersalne możliwości wykorzystania oraz niskie koszta instalacji. Montaż pompy ciepła przebiega szybko i sprawnie. Ponieważ pobierają energię przede wszystkim z powietrza, ich wydajność jest niższa niż pozostałych typów pomp. 

Gruntowe pompy są bardziej wydajne, jednak zarazem droższe w instalacji niż pompy powietrze. Wykorzystują energię cieplną obecną w gruncie oraz wodach głębinowych. Nie na każdej działce istnieje możliwość wykonania pomp ciepła, co zależy od znajdujących się w gruncie zasobów. Ponadto do przeprowadzenia instalacji potrzebne jest wykonanie odwiertów, niekiedy na głębokości nawet 100 m pod ziemią. 

Wodne pompy ciepła również wymagają dostępu do źródła, w postaci zbiornika wodnego (lub studni) ulokowanego na obszarze działki. W konstrukcji tych pomp obecne są elementy kontrole oraz specjalistyczne filtry, które zagwarantują nie tylko wydajność energetyczną, ale również ochronę przed dostępem nieczystości. Wśród dostępnych znajdziemy pompy wodne w wersji zamkniętej, otwartej i hybrydowej, a także wspomagane przez ogrzewacz. Warto podkreślić, że pompy wodne uważane są za najbardziej wydajne, choć ich instalacja jest kosztowna i często wiąże się z ingerencją w obszar i środowisko.

Do góry